Aansprakelijkheidsrecht

Adveris Advocatenassociatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Adveris Advocatenassociatie begeleidt ondernemingen en particulieren evenals hun verzekeraars en makelaars bij de behandeling en afwikkeling van schades.

 

Daarnaast adviseren wij u over verzekeringsproducten, regres, dekkingsvraagstukken en andere poliskwesties.

 

Bouwen, ondernemen en verzekeren kennen sterke dwarsverbanden. Zo ligt een deel van de geschillen die in de bouw ontstaan, op het terrein van het verzekeringsrecht, waarbij in het bijzonder moet worden gedacht aan geschillen over ABR-, uitbatings, en aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook op dit gebied van het verzekeringsrecht zijn wij gespecialiseerd.

 

Procederen of niet? Het is een belangrijke vraag bij tal van aansprakelijkheidszaken. Adveris put uit een ruime proceservaring voor zowel eisers als verweerders. Kortgedingen, getuigenverhoren, deskundigenonderzoeken en uiteraard ook procedures ten gronde.

 

Die expertise laat ons toe cliënten adequaat te adviseren: procedure vermijden of procedure aangaan.

Onrechtmatige daad

Beroepsaansprakelijkheid

Verkeersrecht

Productaansprakelijkheid

Burenhinder

Polissen en algemene voorwaarden

Geschiloplossing

Procederen en Arbitrage

Schadebegroting

Tuchtrecht

 

Adveris Advocatenassociatie | Herbert Hooverplein 17 bus 3 (2° verdieping) | 3000 Leuven | tel. 016 62 43 35 | fax 016 50 17 35 | info@adveris.be

Copyright 2015 © All Rights Reserved