Bouwrecht

Adveris Advocatenassociatie

Bouwrecht

Zowel voor, tijdens als na de bouw, kunnen geschillen ontstaan. Adveris Advocatenassociatie houdt zich dagelijks bezig met het afwikkelen van uiteenlopende bouwzaken. Zowel voor particulieren, bouwondernemers, als toeleveranciers in de sector.

 

Onze expertise is groot en divers. We kennen de problemen van de praktijk. En we kennen de gerechtelijke procedures door en door. Onze taak is om u helder en professioneel doorheen diverse geschillen te loodsen:

  • Vóór de bouw

aanbestedingsplicht, staatssteun, selectie en gunning inzake overheidsopdrachten, totstandkoming van diverse soorten bouwcontracten, aannemings- en architectenovereenkomsten en leverancierscontracten

  • Tijdens de bouw

bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, waarschuwingsplicht en oplevering

  • Na oplevering

verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, meer- en minderwerk, opschorting der werken, bouwtijdoverschrijding, schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en (ABR-) verzekeringsgeschillen

 

Aannemingsrecht

Aanbestedingsrecht

Overheidsopdrachten

Woninbouwwet (Wet Breyne)

Vergunningen

Procesrecht

Deskundigenonderzoeken

Arbitrages

 

Adveris Advocatenassociatie | Herbert Hooverplein 17 bus 3 (2° verdieping) | 3000 Leuven | tel. 016 62 43 35 | fax 016 50 17 35 | info@adveris.be

Copyright 2015 © All Rights Reserved