Vastgoedrecht

Adveris Advocatenassociatie

Vastgoedrecht

Bij vastgoedrecht gaat het om grond en alles wat daarop of daarin wordt gebouwd. En ook om het gebruik en de exploitatie van vastgoed. Denk aan projectontwikkeling, grondbeleid en grondexploitatie, aanbestedingsrecht, bouwcontracten, zoals aanneming van werk en architectenrecht. Ook koop en verkoop van vastgoed, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrechten en erfdienstbaarheden, ruimtelijke ordening, vergunningen en milieubeheer, en evenzeer huur en verhuur.

 

Koop-verkoop van onroerend goed

Huurrecht

Appartementsrecht

Erfpacht en Opstalrecht

Vruchtgebruik

Beslagrecht & Zekerheden

Projectontwikkeling

Onroerende leasing

 

Adveris Advocatenassociatie | Herbert Hooverplein 17 bus 3 (2° verdieping) | 3000 Leuven | tel. 016 62 43 35 | fax 016 50 17 35 | info@adveris.be

Copyright 2015 © All Rights Reserved