Arbeidsrecht

Adveris Advocatenassociatie

Arbeidsrecht

Met arbeidsrechtelijke zaken krijgt vrijwel iedereen ooit te maken. De wet- en regelgeving op dit gebied is ondertussen omvangrijk en arbeidsrechtelijke conflicten kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De pro-actieve rol van de arbeidsrechtadvocaat wordt daarbij steeds belangrijker.

 

De ondernemer doet er aldus verstandig aan een arbeidsrechtadvocaat in de arm te nemen, ook voordat er sprake is van enig arbeidsconflict. Adveris vervult deze rol. Wij adviseren bij het opstellen van onder meer arbeidsovereenkomsten, oproepovereenkomsten, freelance overeenkomsten, detacheringovereenkomsten en managementovereenkomsten.

 

De focus is gericht op oplossingen, maar als een gerechtelijke procedure noodzakelijk is gaat Adveris deze niet uit de weg.

 

Ook voor particulieren kan Adveris vanuit haar ondernemingsgerichte aanpak op de meest doeltreffende wijze optreden in een arbeidsrechtelijk conflict met de werkgever.

 

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde

en onbepaalde tijd

Overgang van onderneming

Arbeidsvoorwaarden,

arbeidsreglementen, protocollen

ontslag, ontbinding,

Beëindigingsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst

Opzegging

Ziekte, re-integratie

Disfunctioneren

Collectief ontslag

Bedrijfseconomische omstandigheden

 

Adveris Advocatenassociatie | Herbert Hooverplein 17 bus 3 (2° verdieping) | 3000 Leuven | tel. 016 62 43 35 | fax 016 50 17 35 | info@adveris.be

Copyright 2015 © All Rights Reserved