Handels- en Economisch recht

Adveris Advocatenassociatie

Handels- en economisch recht

Adveris Advocatenassociatie adviseert en procedeert aangaande de meeste aspecten van het handels- en economisch recht. Zowel in kort geding als ten gronde. We treden op voor zowel KMO’s en grote ondernemingen als voor ondernemende particulieren.

 

Onze dienstverlening richt zich ook tot de “Corporate Recovery”: het adviseren en begeleiden van ondernemingen, die om uiteenlopende redenen in financiële moeilijkheden zijn geraakt. De schade beperken, daar staan we voor. We adviseren u bij alle mogelijke scenario’s: bij een doorstart, tijdens een faillissement of gerechtelijk akkoord, bij herfinanciering, herstructurering, schuldsanering. Ook bij vestiging en/of uitwinning van zekerheden, bij beslaglegging en bij bestuurdersaansprakelijkheid stellen wij u een optimale aanpak voor.

 

Voor incassovorderingen ten dienste van institutionele marktspelers die aan hun klanten permanente goederen of diensten verstrekken biedt Adveris Advocaten u een uitgekiende en doeltreffende werkwijze aan om hiermee gestructureerd om te gaan.

 

Aandeelhoudersgeschillen

Aandeelhoudersovereenkomsten

Agentuur, distributie en franchise

Algemene voorwaarden

Bestuurdersaansprakelijkheid

Contracten

Faillissement

Fusies en overnames

Gerechtelijk akkoord

Geldvorderingen

Handelsgeschillen

Intellectuele eigendom

Mededingingsrecht

Herstructuratie

Samenwerkingsovereenkomsten

Vennootschapsrecht

Verbintenissenrecht

Incasso

Zekerheden (pand, hypotheek, borg, ...)

 

 

 

Adveris Advocatenassociatie | Herbert Hooverplein 17 bus 3 (2° verdieping) | 3000 Leuven | tel. 016 62 43 35 | fax 016 50 17 35 | info@adveris.be

Copyright 2015 © All Rights Reserved