Ondernemingsrecht

Adveris Advocatenassociatie

Ondernemingsrecht

 

 

Als ondernemer heeft u met tal van ondernemingsrechtkwesties te maken. Adveris Advocaten kan als nichekantoor bijstand verlenen op de meest cruciale juridische domeinen waarmee de onderneming kan te maken krijgen:

Een onderneming staat aan vele krachten bloot, intern en extern. Aandeelhouders, de eigen organen, werknemers, handelspartners, leveranciers en klanten kunnen hun invloed uitoefenen. De procedures die daaruit voortvloeien vragen expertise en een snelle, zorgvuldige analyse en afweging.

 

Adveris Advocaten staat u daarin met ervaring en deskundigheid bij. (lees verder)

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werknemer en werkgever. Op deze rechtsverhouding is een complex stelsel van wetten en regels van toepassing dat continue aan verandering onderhevig is.

 

Adveris Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet en plaatsen deze voor u in het juiste juridische kader. (lees verder)

Hebben toezichthouders of opsporingsinstanties u in het vizier? Of hangt uw onderneming strafvervolging boven het hoofd?

 

Adveris Advocaten is volledig ingewijd in de praktijk van het economisch sanctierecht en het ondernemingsstrafrecht. (lees verder)

Adveris Advocatenassociatie | Herbert Hooverplein 17 bus 3 (2° verdieping) | 3000 Leuven | tel. 016 62 43 35 | fax 016 50 17 35 | info@adveris.be

Copyright 2015 © All Rights Reserved